סמ"ר יהושע בן נעים ז"ל

הדלקת נר
  • דוד יקר כולנו כואבים את האבדה שלך אוהבים ומזכירים אותך גם לילדי .כתבתי לך שיר : איך האדמה עוטפת
    להרחבה סגור