יד לבנים
סניף יבנה
"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים ולוחמים בני יבנה, אשר נפלו בעת שרותם בצה"ל, במשטרה, בשב"ס, ובקהילת המודיעין.
נזכור אותם לעד

בני יבנה שנפלו בחודש אייר

בית יד לבנים יבנה

מרכז 'יד לבנים' ביבנה, הומה בפעילות כל השנה. לוח הזמנים קבוע מראש ורק התוכן והמבקרים משתנים. בכל חודש נערכים, בחדר-ההנצחה, אירועים הקשורים בשמו של אחד הנופלים, כשהם משולבים בהיסטוריה היהודית של אותו חודש ובאירועים אחרים שקשורים בו.

להרחבה