סמל צחי איטח ז"ל

חייל שלום וקורבן שלום - אברהם בורג יו"ר הכנסת
בערב שבת בין השמשות, כשהשמש כבר רצתה לחתום עוד לבנוני עוד שבוע לבנוני אדום מדם, אמרת לאמא ואבא: "אני תכף עולה? אל תדאגו? שתהיה לכם שבת שלום".
אתה עלית כעולה, כקורבן אדם, על מזבח האיוולת והרשע של דרום לבנון. ועכשיו אתה שם למעלה בשמים ולנו, בייחוד לאמא, לאבא, לאיתי, עמוס וליהי, לסבא וסבתא, לא תהיה עוד אף שבת שלום. כי כל יום שבת מאתמול ועד עולם יהיה יום הזיכרון לזכרך.
בכל ערב שבת כך - כך במסורת - יורדים שני מלאכי שרת מלמעלה אלינו, ואנחנו שרים להם: בואכם לשלום מלאכי השלום, ברכוני לשלום מלאכי השלום, צאתכם לשלום מלאכי השלום. וביום השבת הזה עלו שני המלאכים מעלה עם נשמת מלאך שלישי איתם, נשמתך שלך - צחי זיכרונך לברכה. צאתך לשלום וברך אותנו לשלום. כל כך הרבה צלילים שלך נקטעו בפתע. צלילי חייך, מוסיקה וערכים, אהבה וחברות. השארת אותנו בלי תווים ובלי מנגינה, השארת לנו שכול ועצב. ואת מורן, חברה - אלמנה בלא שזרעתם יחד עתיד של ילדים. זעקתם של אמא ואבא קורעת את פרגוד השמיים: די לקטל, די להרג, זעקה שחודרת אל כל לב ישראלי. לו יהי וקורבנך יהיה קורבן שלום וסוף הדרך לדמים שפוכים בלא תועלת, תמרור עצור בלבנון.
צאתך לשלום מלאך שלום וברכנו לשלום בעולמך הבא.
יהי זכרך ברוך ותהי נשמתך צרורה בצרור החיים.

אברהם בורג , יו"ר הכנסת.