טר"ש יהודה אוחיון ז"ל

ילד מת תמיד נשאר ילד / רעיה הרניק
ילד מת נשאר ילד

גם אם היה מבוגר. הוא

הולך ונסוג אחור במשקפת

הזמן. הוא הולך ואוזל...


אתה מדפדף באלבום

מהסוף לכיוון ההתחלה,

שם היה גבר, חייל

ועכשיו בתמונה אחרונה

הוא נשאר לעד תינוק

בן שבוע, מכוסה שמיכה

ואור של אהבה.


וכך יישאר תמיד זכרון

של עובר. משהו לא נגמר

ולא ייגמר עוד לעולם.